Lehdistötiedote 3.2.2020
Julkaisuvapaa 3.2.2020 11.00

Kajon Group Oy
Runeberginkatu 54
00260

Kajon Group Oy selkeyttää ja tervehdyttää yritysrakennettaan

Kajon Group Oy hakee osaa omistamistaan yrityksistä saneeraukseen. Kajon Group Oy
on orgaanisen kasvun ohella kasvanut hankkimalla enemmistön useasta kymmenestä taksiliiketoimintaa harjoittavasta yrityksestä. Nykyisessä tilanteessa monimutkainen konsernirakenne ja sen useiden eri yritysten taloushallinto ovat muodostuneet hyvin haastaviksi. Emoyhtiö selkeyttää nyt yritysrakennettaan konsernin sisäisen hallinnon keventämiseksi ja keskittää toimintansa vain muutaman osakeyhtiön kokonaisuudeksi.

Kajon Group Oy omistaa kaikista konserniyhtiöistään enemmistön ja suuresta osasta koko osakekannan. Emoyhtiöllä ei ole operatiivista toimintaa. Se on taseeltaan vahva. Kajon Group Oy on perheyhtiö ja yksi suurista taksitoimintaa harjoittavista yrityksistä, joka on suomalais-omistuksessa.

Osana järjestelyä konsernin neljä yritystä haettiin marraskuussa konkurssimenettelyyn ja nyt saneeraukseen haetaan Kajon Kalustohallinta Oy:tä, Kajon Taksiliikenne Oy:tä ja Kajon Oy:ta. Erityisesti näiden yritysten ja muiden ryhmän yritysten vastasaatavien vuoksi on päädytty hakemaan saneerausmenettelyä.

”Taksiliiketoiminta on uuden liikennepalvelulain ja 2018 toteutuneen taksiuudistuksen myötä kohdannut liiketoimintahaasteita ja jopa lieveilmiöitä. Kajon Groupin tavoitteena on omalta osaltaan parantaa taksitoiminnan luotettavuutta ja laatua. Järjestelyn keskeinen tarkoitus on myös korostaa yritysryhmän vastuullista ja läpinäkyvää toimintaa.” täsmentää Kajon Oy:n toimitusjohtaja Tapani Eronen.

Rakennejärjestelyt ovat luonteeltaan juridisia, eivätkä vaikuta millään tavoin ryhmän harjoittamaan operatiiviseen taksiliikennetoimintaan, asiakkaisiin, henkilöstöön tai kalustoon. Tavoite on, että konserniin liittyvä järjestely saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana.

Kajon Group

Konsernin yhtiöt tuottavat pääasiassa henkilökuljetuspalveluita yrityksille, yksityisille henkilöille sekä kunnille. Kajonin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 20 miljoonaa euroa. Yhtiön pääasiallinen toiminta tapahtuu pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa ja Mikkelissä. Viime vuosina se on laajentanut toimintaansa Franchising-yrittäjyyteen ja toimintaa on myös Rovaniemellä, Savonlinnassa, Valkeakoskella, Oulussa ja Kuusamossa. Tavoitteena on laajentua valtakunnalliseksi vuoden 2020 aikana.

Kajon konserni työllistää yli 350 työntekijää ja sen välityksessä on yli 400 autoa.

Lisätietoja:

Kajon Oy
Toimitusjohtaja

Tapani Eronen
050 351 6531
tapani.eronen@kajon.fi