TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Kajon Oy kunnioittaa jokaisen sen palveluja käyttävän henkilön yksityisyyttä. Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen informointiasiakirja Kajon Oy:n asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille. Tietosuojakäytäntö kuvaa käytäntöämme koskien tietojen keräämistä, käyttöä, julkaisua ja siirtämistä ja kattaa myös konserniin kuuluvat yritykset ja tytäryritykset, joiden toimintaan sovelletaan tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytännössä on huomioitu EU:n yleinen tietosuoja-asetus, Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö ja Tietosuojavaltuutetun antamat ohjeet ja suositukset.

KUKA ON VASTUUSSA HENKILÖTIEDOISTASI?

Kajon Oy (Y-tunnus 1701534-8)

Ennekuja 4

02270 Espoo

Ota yhteyttä

Tähän selosteeseen liittyvät kysymykset, kommentit ja pyynnöt ovat tervetulleita ja osoitetaan kajon@kajon.fi tai puhelinnumeroon 010 070 70.

Mikäli haluat lisätietoja, kuljetustilauksia koskevissa asioissa voit kääntyä asiakaspalvelumme puoleen: puh. 01007070. Yleisissä tiedusteluissa voit ottaa yhteyttä verkkosivustomme palautelomakkeen kautta: https://www.kajon.fi/anna-palautetta/

TIETOJEN KÄYTTÖ JA PERUSTE

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Merkitystä ei ole sillä, millä keinoin tai mille alustalle tieto on tallennettu.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, kehittämiseen ja hallintaan, ja jotta voimme vastata yhteydenottopyyntöihin. Lisäksi tietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasviestintä ja markkinointi, sähköisen uutiskirjeen toimittaminen, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen.

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädännöstä ilmenevillä perusteilla:

Sopimus

Jotta voimme täyttää sopimuksen palvelusta, jonka olet tilannut, joudumme käsittelemään antamisia tietoja. Emme voi tehdä tarjousta, täyttää sopimusta, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen liittyvissä asioissa ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme ilmoittamaan, kun keräämme tietoja, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä ovat vapaaehtoisia.

Suostumus

Käsittelemme suostumuksesi perusteella tietoja lähettääksemme suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen, luovuttaaksemme yhteystietojasi kuljetuskumppanien sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä varten taikka tarjotaksemme sijaintiperusteisia palveluita. Voimme myös pyytää suostumuksesi siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.  Voit milloin tahansa peruuttaa annetun suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista tehdyn suostumukseen perustuvan käsittelyyn tai sen lainmukaisuuteen.

Saatamme käsitellä tietoja palvelujen väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen. Joudumme esimerkiksi käsittelemään palvelun lokitietoja, paikannustietoja, asiakkaan henkilöllisyyteen ja maksuihin liittyviä tietoa.

Lakisääteinen velvoite

Saatamme joutua säilyttämään joitakin henkilötietoja asiakassuhteen päättymisen jälkeen noudattaaksemme lainsäädännöstä johtuvia velvoitteita. Käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Kuljetuspalvelut

Jotta voimme tarjota kuljetuspalveluita, on meidän pyydettävä yleensä nimesi, lähtö- ja määränpääosoitteet, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteen, matkan ajankohdan, maksutavan sekä matkaa koskevat ohjeet kuljettajalle. Kuljetuspalveluiden tuottamiseen liittyvät ajovälitysjärjestelmät käsittelevät ja tallentavat ajotapahtumien tietoja automaattisesti, kuten paikkatietoa, tapahtuma-aikoja, käytettyjä laitteita ja maksutapoja.

Arkaluonteiset henkilötiedot

Arkaluonteisen tiedot tarkoittavat tietoja, joista ilmenevät henkilön etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisiä tai biometrisiä tietoja, joista henkilö voidaan yksiselitteisesti tunnistaa, terveyttä koskevia tietoja taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja.

Pääsääntö on, että emme kerää tai käsittele arkaluonteisia tietoja. Mikäli niitä kuitenkin pyydetään tai annetaan esimerkiksi työnhakuun tai erityiskuljetuksiin liittyvissä tilanteissa, käsitellään tietoa ainoastaan siinä yhteydessä, missä tieto on luovutettu.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalautetta tai kysymyksiä voi välittää Kajon Oy:lle puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, asioimalla Kajon Oy:n toimistolla tai tarvittaessa myös kuljettajan välityksellä (tarvittaessa myös Kajon Oy:n tilaajalle tarjoamasta sähköisestä tietojärjestelmästä). Palvelunumeroihin soittaessasi tilastoituu puhelinvaihteen järjestelmään tieto soittajan puhelinnumerosta, soiton ajankohta ja puhelun pituus. Sähköpostiviestien käsittely tapahtuu sen henkilön toimesta, kenelle olet viestisi osoittanut. Jos viestisi ei ole osoitettu kenellekään henkilökohtaisesti, ns. ryhmälle osoitetuissa viesteissä viesti käsitellään keskitetysti ryhmän sisällä.

Evästeet

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa muun muassa sivuston perustoiminnot ja auttaa tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät.

Verkkopalveluista kerätään tilastollisia kävijätietoja, joissa verkkopalvelun käyttäjiä ei yksilöidä yksityishenkilöinä. Esimerkiksi julkiset tilauslomakkeet keräävät evästeisiin ainoastaan tietoa tilauksen tiedoista asiointikokemuksen parantamiseksi. Julkisessa tilauslomakkeessa tallennetaan ensivaiheessa syötetyt tiedot evästeisiin, jolloin pystytään mahdollisessa takaisinpäin navigoidessa syöttämään tilauslomake automaattisesti uudestaan ilman, että asiakas joutuu syöttämään kaikkia tietoja uudelleen.

Käyttäjästä kerätään seuraavia tietoja: käyttäjän IP-osoite, kellonaika ja selaintyyppi. Seuraavia tietoja ei kerätä: käytetyt sivut, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle, miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle tai mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Evästeiden​ ​käytön​ ​estäminen

Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti.

TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan Kajon Oy:n oman toiminnan tuloksena sekä asiakkaan itse syöttäminä hänen tullessa asiakkaaksi tai käyttäessä Kajon Oy:n palveluja. Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

MENOKSI-SOVELLUS

Menoksi on mobiilisovellus, jonka avulla asiakas voi täyttää tilauslomakkeen, taksin, tilataksin tai pikkubussin saamiseksi. Palvelun käyttö edellyttää matkapuhelimen datayhteyden käyttöä. Menoksi-taksintilaussovelluksen avulla voi seurata kuljetuksen saapumista reaaliajassa. Kuljetuksen aikana voi seurata taksimatkalle kertynyttä hintaa sekä arvioitua aikaa määränpäähän. Sovelluksen voi ladata Android-laitteille sekä iPhoneille.

https://www.taksimenoksi.fi

Sovellus pyytää kuljetusta varten seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Sovellus tallettaa lokeja, joihin jää tietoja tilauksesta. Menoksi-sovelluksella tehdyt taksitilaukset kulkevat teknisesti samassa järjestelmässä kuin perinteisetkin tilaukset.

Menoksi-sovelluksella maksaessa on mahdollista valita kaksi eri maksutapaa: Taksipiikki sekä korttimaksu. Menoksi-sovellus käyttää luottokortin tietojen hallinnassa Payment Highway -palvelua. Kortin tiedoista tallennetaan puhelimen muistiin vain neljä viimeistä numeroa, ja varsinainen maksaminen suoritetaan Payment Highway:n palauttaman tokenin, eli numerosarjan avulla. Taksipiikissä sovelluksessa suoritetaan SVEA Economyn tarjoama TUPAS-tunnistautuminen nettipankki-tunnusten avulla. Tunnistautuminen tehdään ensimmäisen maksun yhteydessä, jonka jälkeen sovelluksen muistiin jää tieto, että tunnistautuminen on suoritettu. Kun käytät Taksipiikkiä, saat kaikista kuukauden aikana tapahtuneista kuljetuksista yhden, korottoman koontilaskun.

https://www.taksipiikki.fi

TIETOJEN SIIRTÄMINEN

Käsittelemme kerättyjä tietoja ensisijaisesti itse, mutta meillä on myös kumppaneita, jotka auttavat palveluiden toteutuksessa. Palveluiden tuottamisessa liikennevälineiden kuljettajille välitetään palvelun suorittamisessa tarvittavaa tietoa, sisältäen tilaukseen liittyviä henkilötietoja. Näin ollen meidän on vaihdettava tietoja kumppaneidemme kanssa, mutta pidämme huolen siitä, että jaamme vain tarvittavia henkilötietoja. Edellytämme, että yhteistyökumppanit ja alihankkijat sitoutuvat Kajon-yhtiöiden tietosuojakäytäntöön ja Suomessa voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kajon-yhtiöiden käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntuottajaa lisäarvonpalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi välttämätöntä.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Kajon Oy:n noudattamat henkilötietojen tallennusajat perustuvat rekisterinpitäjää koskeviin lakisääteisiin velvoitteisiin, rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen sekä siitä asiakkaalle ja rekisterinpitäjälle johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Rekisterin tiedoille määritellään tallettamisaika ja säilytysajat, jonka päätyttyä tiedot rekisteristä poistetaan, kun tiedot eivät enää ole tarpeen tietojen käyttötarkoituksen kannalta. Asiakas- ja tilausrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Palaute- ja kyselytiedot säilytetään, kunnes asia on käsitelty. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

TIETOTURVA / TIETOTURVALOUKKAUS

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Mikäli Kajon Oy:n, tai sen yhteistyökumppaneiden, tietoon tulee järjestelmiin kohdistunut tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa käyttäjien yksityisyyden, Kajon Oy ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta käyttäjille ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tietoturvaloukkauksen johdosta.

MUISTA OIKEUTESI!

Jos haluat käyttää alla kuvattuja oikeuksiasi, lähetä tämän selosteen alussa mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen tätä koskeva pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Voit myös tulla tekemään pyynnön henkilökohtaisesti.

Tarkistusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin sinusta tallentamamme henkilötiedot ja saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet

henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai milloin käsittely on välttämätöntä meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on Suomen tietosuojavaltuutettu. Tietopyyntöä tai valitusta koskevia lomakkeita ja malleja on saatavissa Tietosuojavaltuutetun Toimistolta.